การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้น ม.๖

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้น ม.๕

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้น ม. ๔

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๔ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้น ม. ๓

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้น ม.๒

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๒ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับชั้น ม.๑

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 ขอให้นักเรียนระดับชั้น ม.๑ ที่ต้องส่งผลงานการเขียนเข้าประกวดพิมพ์เรื่องจะส่งเข้าประกวดลงในช่อง ให้ความเห็น

            จากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Filed under ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

การประกวดการเขียนเชิงสร้างสรรค์

           ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประกวดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

โดยการเขียนบทความลงในเว็บบล็อกนี้ แยกตามระดับชั้น

(กติกาการตัดสินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เร็วๆ นี้)

ใส่ความเห็น

Filed under เรื่องทั่วไป